8.9.2022

Consell dels Dret d’Autor

El Consell dels Drets d’Autor emet dictàmens sobre l’aplicació de la Llei de propietat intel·lectual.

En els dictàmens del Consell, s’han abordat diferents qüestions d’interpretació dels drets d’autor; entre d’altres, la superació del llindar d’originalitat, la presentació pública, les restriccions dels drets d’autor o la cessió dels drets d’autor.

Els dictàmens es poden consultar a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Cultura.