8.9.2022

Disposicions de restricció en l’ensenyament

  • Exhibició d’exemplars d’una obra (Llei de propietat intel·lectual, art. 20)
  • Presentació pública (Llei de propietat intel·lectual, art. 21)
  • Citacions (Llei de propietat intel·lectual, art. 22 i 25)
  • Ús d’obres en l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (Llei de propietat intel·lectual, art. 14.3)