8.9.2022

Fer-se públic o publicar-se?

  • La divulgació significa que l’obra es posa a disposició del públic legalment.
  • En canvi, una obra es publica quan n’han arribat còpies al mercat amb el consentiment de l’autor o s’han distribuït al públic d’una altra manera.