8.9.2022

Pot mostrar-se, en una fotografia, una obra protegida per drets d’autor?

  • En una foto, pot mostrar-se una obra d’art, però no pot ser l’objectiu principal de la imatge.
  • Sense permís, no pot fotografiar-se una obra d’art per a ús comercial.
  • Està permès fotografiar edificis.