29.8.2022

Resum de creació d’enllaços

  • El contingut enllaçat està disponible per a tothom a internet?
  • L’accés al contingut està restringit? Per exemple, el material està subjecte a pagament?
  • El contingut és a internet amb el consentiment de l’autor?