29.8.2022

Resum de les citacions

1. Poden agafar-se citacions d’obres publicades, sempre que aquesta incorporació es limiti a un fragment i es dugui a terme amb una finalitat docent o de recerca.

2. La citació ha de tenir una connexió rellevant amb la pròpia obra: la incorporació del fragment només es pot fer a mode de citació, anàlisi, comentari o judici crític.

3. Les citacions poden fer-se en la mesura necessària per a la finalitat, i s’han de limitar a un fragment.

4. Juntament a la citació, se n’han d’indicar l’autor i la font.