11.7.2022

Antologia

Una antologia és una obra composta per diverses obres o parts d’algunes obres. L’autor d’una antologia adquireix els drets d’autor del conjunt. Per incloure obres en una antologia i posar-la a disposició del públic, es necessita el permís dels autors de les obres que s’hi incloguin.