11.7.2022

Col·leccions i bases de dades

També són objecte de propietat intel·lectual les col·leccions d’obres alienes, de dades o d’altres elements –com ara les antologies–, i les bases de dades que, per la selecció o la disposició dels continguts, constitueixin creacions intel·lectuals. La protecció es refereix únicament a la seva estructura com a forma d’expressió de la selecció o la disposició dels continguts.