11.7.2022

Compensació per drets d’autor

La compensació per drets d’autor és una remuneració que s’abona a l’autor per l’ús d’una obra, la concessió d’una llicència o qualsevol altra cessió dels drets d’autor. La cessió també pot ser a títol gratuït.