11.7.2022

Compensació per revenda

La compensació per revenda és una compensació que s’abona a un artista plàstic per la venda professional o pública d’una obra d’art quan aquesta obra es torna a vendre a un altre propietari.