11.7.2022

Compensació

Per l’ús d’una obra protegida per drets d’autor, s’ha d’abonar una remuneració o una compensació a l’autor. La compensació pot ser exigible encara que l’usuari no sàpiga que per fer-la servir s’exigeix el permís del titular dels drets d’autor.