11.7.2022

Distribució

Els exemplars de les obres es poden distribuir mitjançant la venda, el préstec i el lloguer. La venda de llibres i obres d’art, el préstec de llibres i el lloguer de pel·lícules constitueixen modalitats de distribució de l’obra. La distribució és un dels drets exclusius en els drets econòmics de l’autor.