11.7.2022

Dret a la integritat

El dret moral a la integritat o és la protecció de la singularitat de l’autor.

Aquest dret moral faculta l’autor per impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra la seva obra que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyspreï la seva reputació. L’obra tampoc es pot posar a disposició del públic d’una manera o en un context ofensius.