11.7.2022

Dret de divulgació

 

Correspon a l’autor el dret moral de decidir si la seva obra ha de ser divulgada i en quina forma. A més, pot determinar si la divulgació s’ha de fer amb el seu nom, amb pseudònim o signe, o anònimament.