11.7.2022

Dret de paternitat

El dret moral de paternitat comporta el dret d’un autor al fet que se l’anomeni autor de l’obra quan aquesta es faci servir. El nom de l’autor s’ha d’esmentar tal com exigeixen les bones pràctiques.