11.7.2022

Drets d’autor

Els drets d’autor protegeixen el treball creatiu. L’objecte dels drets d’autor és l’obra que ha creat l’autor, una persona física. Els drets d’autor es coneixen comunament com a «drets exclusius de l’autor».