11.7.2022

Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual són un camp del dret que inclou els drets d’autor i els drets anomenats «connexos», «veïns» o «afins». Així mateix, els drets de propietat industrial protegeixen les creacions en l’àmbit de la indústria, com ara les marques, les patents o els dissenys, entre d’altres. Els drets de propietat intel·lectual són drets exclusius semblants als drets de propietat i protegeixen els resultats del treball creatiu.