11.7.2022

Drets morals

Els drets morals són drets inalienables relacionats amb el respecte i la figura de l’autor, com el dret de paternitat i el dret a la integritat.