11.7.2022

Esgotament del dret de distribució

Quan la distribució la faci mitjançant la venda dins de la Unió Europea el titular del dret, o quan es faci amb el seu consentiment, aquest dret s’esgotarà amb la primera, per bé que només per a les vendes i les transmissions de propietat successives que es duguin a terme en aquest àmbit territorial.

Aquest esgotament del dret de distribució em permet revendre els exemplars físics de les meves novel·les, els meus CDs o DVDs en mercats ambulants o botigues de segona mà.