11.7.2022

Exemplar d’una obra

Un exemplar d’una obra és una còpia física d’una obra, com ara un llibre, un CD o una pel·lícula en DVD. La còpia també pot estar en format digital.