11.7.2022

Límits i excepcions

Supòsits concrets en els quals la Llei de propietat autoritza l’ús d’obres protegides per drets de propietat intel·lectual sense demanar autorització als titulars de drets. En alguns casos, l’autor haurà de rebre una compensació per l’ús de l’obra fet sobre la base d’un límit o una excepció. És el cas, per exemple, de la compensació per còpia privada.