11.7.2022

Llicències no exclusives de les entitats de gestió

Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual concedeixen llicències per fer servir les obres del seu repertori a empreses, organitzacions i centres d’ensenyament, entre d’altres. Aquestes llicències no solament comprenen obres nacionals, sinó que també poden incloure obres estrangeres.