11.7.2022

Modificació lliure

Les idees d’una obra creada per una altra persona es poden materialitzar en una forma nova, creativa i original. Si s’origina una obra nova i independent que no és identificable amb l’obra original, l’autor obtindrà els drets d’autor per la seva obra. Per transformar una obra original, es necessita l’autorització de l’autor.