11.7.2022

Modificació

La transformació d’una obra entra en l’àmbit dels drets exclusius de l’autor, i per a això es necessita el consentiment d’aquest.