11.7.2022

Obra col·lectiva

Una obra col·lectiva és una obra creada per la iniciativa i amb la coordinació d’una persona natural o jurídica que l’edita i la divulga amb el seu nom. Està constituïda per la reunió d’aportacions de diferents autors la contribució personal dels quals es fon en una creació única i autònoma per a la qual ha estat concebuda, de manera que no és possible atribuir separadament a qualsevol d’ells un dret sobre el conjunt de l’obra duta a terme.

Llevat de pacte en contra, els drets sobre l’obra col·lectiva corresponen a la persona que l’editi i la divulgui amb el seu nom.