11.7.2022

Obra derivada

La transformació d’una obra comprèn la traducció, l’adaptació i qualsevol altra modificació en la seva forma de la qual es derivi una obra diferent. Una obra derivada és una obra que s’ha creat transformant una obra original. Són obres derivades les traduccions, les adaptacions, les actualitzacions o les revisions, els resums, els arranjaments musicals o qualsevol altra obra que sorgeixi d’una transformació d’una obra prèvia. Per crear una obra derivada, es necessita el permís de l’autor de l’obra original.