11.7.2022

Originalitat

Per tal d’estar protegida pels drets d’autor, la creació ha de ser original.