11.7.2022

Posada a disposició o comunicació pública a internet

La posada a disposició del públic d’obres per procediments amb cable o sense, de tal manera que qualsevol persona hi pugui accedir des del lloc i en el moment que triï, com una intranet o internet, també és un acte de comunicació pública. La posada a disposició o comunicació pública en línia és un dels drets exclusius en els drets econòmics de l’autor, i, per tant, requereix la seva autorització.