11.7.2022

Regalies

Les regalies són la compensació que s’abona a un autor per permetre l’ús de la seva obra –per exemple, la compensació que es paga a un escriptor per la venda d’un llibre o la compensació que es paga a un músic per la venda d’un disc.