11.7.2022

Reproducció

La reproducció inclou, per exemple, copiar i imprimir un exemplar d’una obra, o desar i gravar una composició. La reproducció és un dret exclusiu de l’autor i un dels seus drets econòmics.