11.7.2022

Transformació

Són adaptacions d’una obra, per exemple, una traducció i una versió abreujada. Per transformar una obra, es necessita el permís de l’autor o dels titulars dels drets.