11.7.2022

Vulneració dels drets d’autor

L’ús il·legal d’una obra protegida per drets d’autor (vulneració dels drets d’autor) pot comportar que s’imposin sancions per danys i perjudicis.