Copiar per a ús personal

Per a ús personal, poden copiar-se música, pel·lícules, llibres, imatges, etc.

Compartir a internet no és un ús privat.

icon_pdf

Descarregueu resum