Drets d’autor, internet i xarxes socials

Les normes que regeixen la protecció de la intimitat i els drets d’autor són vigents tant a internet com a les xarxes socials. En general, es necessita permís per compartir a internet o a les xarxes socials imatges, vídeos, música, etc., fets per altres persones.

Si hi ha persones a les quals es pugui reconèixer en una imatge un vídeo, també cal que donin el seu consentiment per compartir la imatge o el vídeo a internet o a les xarxes socials.

icon_pdf

Descarregueu resum