Els teus treballs – els teus drets

Totes les persones generen drets d’autor per la seva feina. Els drets d’autor es generen automàticament pel mer fet de la creació.

L’autor decideix com pot fer-se servir la seva obra.

icon_pdf

Descarregueu resum