Capacitat lectora crítica

Silmäilevä lukeminen

Quan trobis una font adequada (un llibre, un article o un lloc web), primer dona una ullada a: Què diuen el nom o el títol principal sobre el tema? I com s’han titulat els capítols o apartats? Consulta’n el resum, si s’inclou en el text. Obtingues informació sobre l’autor i la seva relació amb el tema (expert en la matèria, aficionat, llec, periodista, etc.). Si hi ha diagrames o simulacions entremig del text que aclareixen el tema. A més, dona un cop d’ull a la bibliografia: L’autor ja ha escrit un text sobre el mateix tema prèviament? El text es basa només en poques fonts o l’autor ha fet servir diverses fonts per redactar-lo?

Syventävä lukeminen

Si la font et sembla útil, aprofundeix en aquesta lectura per comprendre més bé el tema. Selecciona’n els conceptes clau i, a partir d’aquí, construeix un mapa conceptual pensant en les relacions que hi ha entre els conceptes. Consulta les definicions dels conceptes clau. L’autor presenta algun argument sobre els temes que tracta? Si es presenten arguments, consulta la font que els justifica, i anota’ls, per exemple, utilitzant la tècnica de llistar-los «a favor» i «en contra».

Kriittinen lukeminen

Examina també el text a través dels ulls d’un lector crític, sobretot si saps que el teu tema genera molta controvèrsia o suscita una àmplia gamma d’opinions i posicions. Comprova a qui s’adreça el text original i on s’ha publicat. Això et dona accés a la informació d’antecedents del text i et permet relacionar el contingut seleccionat del text i els arguments amb els antecedents. Les preguntes d’un lector crític són, per exemple:

  • ¿Quin és el missatge central del text? I l’autor i el suposat grup objectiu? L’objectiu principal del text és entretenir, informar, influir, vendre o instruir? Quin tipus de característiques (mitjans) del text donen suport a l’objectiu principal? On ha aparegut el text? De quin tipus de publicació es tracta (presentació del contingut, entreteniment, comercial, etc.)?
  • – Intenta separar-ne la informació de l’opinió, com també els fets de la ficció. Moltes vegades aquests elements s’han barrejat a propòsit, així que llegeix detingudament COM s’explica la qüestió. Posa una atenció especial en la tria de paraules, l’enfocament, els encapçalaments i l’ús d’imatges.
  • – Què explica el text i què queda sense explicar? Quina informació hi falta i per què s’ha omès? On trobes arguments per a la informació?