Referència o citació indirecta

Una referència consisteix a expressar un tema o contingut amb les teves pròpies paraules. A l’hora de fer referències, és important comprendre correctament de què tracta el text, és a dir, trobar la tesi principal del text i els arguments que hi donen suport.

En Manel diu que el plagi és il·legal.

Segons en Manel, el plagi és il·legal.

En fer una referència a un text original, no s’han de fer valoracions. Alguns verbs que indiquen valoració són, per exemple, afirma i creu. De vegades, és necessari que mostris la teva opinió respecte al tema o contingut del text. En aquestes circumstàncies, pot comentar-se el contingut del text, i en aquest cas es tracta d’una referència de comentari.

En Manel creu [pero no lo sabe con seguridad] que el plagi és il·legal.