Desar i compartir obres en una xarxa privada és un ús privat?

Quan es publica material a internet o en una intranet, tal com estableix la Llei de propietat intel·lectual, no es tracta d’un ús privat, sinó d’un acte de comunicació pública o posada a disposició. A internet o en una intranet es fa una còpia de l’obra i es posa a disposició del públic, i ambdues coses són drets exclusius de l’autor. Per tant, per copiar i publicar es necessita el permís del titular dels drets.

More