Durant quant de temps estan vigents els drets d’autor?

Els drets d’autor estan vigents durant la vida de l’autor i 70 anys després de la seva mort, a comptar des de l’1 de gener de l’any següent.

Els terminis de protecció de les obres en col·laboració es calculen des del final de l’any de la mort de l’últim autor mort. Per exemple, el venciment del termini de protecció d’una obra cinematogràfica es calcula a partir de l’any de la mort de l’últim director principal, guionista, escriptor de diàlegs o compositor de la música creada per a la pel·lícula que hagi mort.

More