Els alumnes poden editar imatges que siguin a internet?

Editar, retallar i altres tipus de processaments d’imatges constitueixen una modificació. La modificació pertany als drets exclusius de l’autor i, per fer-ho, es necessita el permís del fotògraf, amb caràcter general. A més de demanar autorització al titular de drets, es pot sol·licitar autorització a l’entitat de gestió VEGAP. Per exemple, la imatge pot retocar-se amb un programa d’edició d’imatges. Per compartir la imatge editada, es necessita autorització del titular de drets. En copiar i utilitzar els materials, s’han d’indicar el nom de l’autor i la publicació en la còpia o en relació amb el material, d’acord amb les bones pràctiques.

More