En la plataforma del curs, puc posar un enllaç a un vídeo que està en obert a internet, i demanar als alumnes que el vegin a casa?

Sí. Està permès posar enllaços directes en la plataforma d’un curs o en qualsevol altre mitjà, sempre que remetin a contingut en obert posat a internet pels seus titulars de drets o amb el seu consentiment. Un enllaç directe significa un enllaç que porta directament a la pàgina original on pot trobar-se el material. Els alumnes poden veure els vídeos a casa. Per projectar vídeos a classe, es necessita permís.

More