En quina mesura puc citar el text d’una altra persona en el meu propi escrit?

L’extensió d’una citació permesa s’ha de limitar a un fragment i en la mesura necessària per a la finalitat perseguida. La citació ha d’estar relacionada amb el tema que està tractant la persona que fa la citació en el seu text o presentació. El propòsit de la citació sol ser aclarir l’assumpte que s’està tractant amb un exemple.

En citar, s’ha de mencionar la font de la citació, és a dir, en general, el nom de l’autor i l’obra font.

More