En un escrit propi, es pot citar un text escrit per una altra persona?

En virtut de la Llei de propietat intel·lectual, és lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres d’alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la inclusió es faci a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es podrà fer amb finalitats docents o de recerca, en la mesura justificada per la finalitat d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada. A causa del caràcter del dret de citació, s’utilitza generalment en treballs científics, en l’àmbit de l’ensenyament i també per fer crítiques de les obres d’altres persones. Si no hi concorre una finalitat docent o de recerca, es necessita obtenir autorització.

Només es permet citar d’una obra divulgada, és a dir, una obra que l’autor hagi posat a disposició del públic d’alguna manera. La citació ha de tenir una connexió rellevant amb l’obra per a la qual s’agafa la citació.

L’extensió d’una citació permesa, és a dir, la «mesura necessària per a la finalitat», no està definida per la llei, sinó que sempre ha de decidir-se cas per cas. En termes generals, es pot dir que la citació no pot ser gaire llarga, ha de limitar-se a un fragment.

En citar una obra, sempre s’ha de mencionar la font de la citació, és a dir, en general, el nom de l’autor i l’obra font.

More