En una obra pròpia, es poden utilitzar informació, idees i principis d’una obra d’una altra persona?

Els drets d’autor no protegeixen el contingut de la informació, les idees o les opinions d’una obra. Poden aprofitar-se per escriure un text propi o crear una altra obra.

More