Es poden copiar pel·lícules o música per a ús privat?

Poden fer-se còpies de les obres per a ús privat, sempre que aquestes còpies les faci una persona física i sense assistència de tercers.

D’acord amb el que estableix la llei, les còpies que es fan en un centre educatiu per a l’ús docent no corresponen a un ús privat; per tant, cal permís per fer-les.

Copiar i pujar una obra a internet no és un ús privat. També es necessita permís si, per exemple, es vol penjar en un lloc web propi una foto o un dibuix fets per una altra persona.

More