Les llicències de CEDRO també són vàlides per a biblioteques?

Perquè els alumnes puguin fer còpies de les obres de la biblioteca del centre educatiu, aquest necessita, amb caràcter general, disposar d’autorització. CEDRO disposa de llicències per a la reproducció en biblioteques i centres de documentació. A més, algunes biblioteques poden beneficiar-se de límits o excepcions concrets, com el límit previst en l’article 37.2 de la Llei de propietat intel·lectual, que autoritza alguns establiments a prestar obres, encara que alguns han d’abonar una remuneració per poder fer-ho. Els mateixos principis relatius als drets d’autor en general són aplicables en dur a terme projectes a la biblioteca. Per fer servir una obra d’una altra persona en un treball propi, es necessita el permís del titular dels drets d’autor.

Si la biblioteca vol publicar un projecte en el seu lloc web, s’ha d’assegurar que els autors del projecte i la biblioteca tinguin tots els drets per publicar a internet els textos, les imatges i la música que s’hi utilitzin. A més, per publicar-lo a internet, la biblioteca necessita els permisos dels autors del projecte. En el cas de nens menors d’edat autors del projecte o que puguin aparèixer a les imatges, també es necessita el permís dels tutors.

More