Per al meu propi material didàctic, puc copiar un fragment d’un còmic o d’un diari i afegir-l’hi?

Pots utilitzar un fragment d’una obra literària en la teva pròpia obra, d’acord amb el límit de citació. Si no es compleixen els requisits del límit de citació, la utilització d’un fragment requereix autorització del titular de drets. Amb la llicència de CEDRO de drets d’autor per a centres educatius s’obté autorització per a l’ús d’obres textuals a l’aula i per a la posada a disposició de còpies parcials a la intranet del centre. 

More