Per què necessito permís per utilitzar material copiat d’internet?

La Llei de propietat intel·lectual és aplicable a totes les obres, independentment del mode d’expressió o publicació. Per aquest motiu, les obres que trobem a internet estan protegides per drets d’autor, igual que d’altres.

D’acord amb la Llei de propietat intel·lectual, l’autor d’una obra literària o artística té el dret exclusiu a decidir sobre l’ús de la seva obra. El dret exclusiu de l’autor cobreix tots els mitjans tècnics i mètodes amb els quals l’obra es pugui copiar. Copiar o descarregar d’internet és una manera de crear còpies d’una obra.

Per aquest motiu, també es necessita permís per utilitzar obres protegides per drets d’autor a internet. En alguns casos, l’autor ha pogut concedir permís per fer servir lliurement obres seves disponibles a internet, per exemple amb una llicència Creative Commons. Aquestes obres es poden fer servir d’acord amb les condicions de la llicència.

More