Podem dibuixar o pintar personatges coneguts, per exemple de reculls de contes o còmics, i fer-los servir en el blog de l’escola o la revista escolar?

Els drets d’autor atorguen al creador o artista d’un treball creatiu el dret exclusiu a decidir com s’utilitza l’obra que ha creat. Per exemple, els personatges de dibuixos animats estan protegits per drets d’autor com a obres d’arts visuals, i un personatge també pot estar protegit com a marca comercial.

Les idees no estan protegides per drets d’autor, i per això un personatge de dibuixos animats pot utilitzar-se com a font d’inspiració i, per exemple, pot dibuixar-se un personatge d’un ànec amb roba o una figura semblant, sempre que no es reprodueixi directament un personatge creat per una altra persona. En situacions com aquesta, es valora si els personatges són identificables amb els personatges originals.

També es poden dibuixar o pintar personatges de dibuixos animats coneguts per a ús privat, però per al seu ús per a altres finalitats, en general, s’exigeix el consentiment del titular dels drets. Per utilitzar aquests dibuixos en el blog o la revista de l’escola, cal autorització. Per tant, sense aquest consentiment, els dibuixos o pintures de personatges no poden, per exemple, imprimir-se en productes per a la venda, o publicar-se en una publicació impresa o a internet.

More