Poden penjar-se en un lloc web personal fotografies, imatges de dibuixos o textos escrits que s’hagin agafat d’altres persones?

Quan es pengen fotografies, imatges o textos en un lloc web personal, són visibles per a tothom, i es necessita permís per publicar-los. Respecte als drets d’autor, es tracta de la comunicació d’una obra al públic, que exigeix l’autorització del titular dels drets.

Si la imatge o el text tenen una llicència Creative Commons que autoritza l’ús lliure del material a internet, la imatge o el text poden utilitzar-se d’acord amb les condicions de la llicència CC. Si s’utilitza la imatge o el text d’una altra persona, sempre s’han d’indicar les dades de l’autor, o sigui, el nom de l’autor i la font, és a dir, d’on s’ha agafat la imatge o el text.

More